Záloha dat

Potřebujete zálohovat nebo přenést data?

Zálohováním dat předejdeme před jejich ztrátou, zničením nebo poškozením. Také se provádí při reinstalaci operačního systému, výměnou pevného disku nebo při přenosu do nového zařízení.


Provádíme zálohu dat těchto médií

  • interní disk

  • externí disk

  • CD / DVD

  • diskety